Raad van Advies en Klankbordgroep van het Toetsingsmodel

De Raad van  Advies van het Toetsingsmodel bestond uit de volgende personen:

De Klankbordgroep van het Toetsingsmodel bestond uit de volgende personen: