Toetsingsmodel informatiehuishouding erfgoedinstellingen

Het toetsingsmodel is een online instrument dat een indruk geeft van de informatiehuishouding van een erfgoedinstelling. Daarbij gaat het primair om het beheer, het behoud, het (her)gebruik en de presentatie van de digitale collecties. Na het aanmaken van een profiel (zie onderstaande) doorloop je als gebuiker een dertigtal criteria die zijn gekoppeld aan drie "ambities": zichtbaar (hoe zichtbaar zijn mijn digitale collecties?), bruikbaar (hoe zijn mijn digitale collecties aan die van anderen verbonden?) en houdbaar (hoe duurzaam is de bewaring van mijn collecties?). Als je alle criterea hebt beantwoord, wordt er een eindrapport gegenereerd met daarin een overzicht hoe je hebt gescoord per ambitie (inzichtelijk gemaakt middels een grafiek). Voor de vragen die met "nee" of "in wording" zijn beantwoord krijg je een advies hoe hierin verbetering aan te brengen. De genoemde drie ambities sluiten nauw aan bij het zogenaamde drielagenmodel zoals die is geformuleerd in het OCW programma Netwerk Digitaal Erfgoed.

Het toetsingsmodel geeft je een indruk van de huidige stand van zaken, maar biedt je ook tal van suggesties om de informatiehuishouding van je instelling te verbeteren. Daarmee kan het toetsingsmodel belangrijke input vormen op nieuw informatiebeleid.  

Meer informatie over de werking en de totstandkoming van het toetsingsmodel vindt je op de pagina over het toetsingsmodel.

Je kunt - ter informatie of ter voorbereiding - de complete tekst van het Toetsingsmodel downloaden als PDF

LET OP: dit is een beta versie van het toetsingsmodel. Aan de inhoud kan dus nog het nodige veranderen. 

Om het toetsingsmodel te kunnen gebruiken moet je eerst inloggen of je zelf aanmelden.   

Commentaar is welkom! Stuur een mail aan den@den.nl o.v.v. "toetsingsmodel informatiehouding" of bel naar 070-3140343.